Liten? Jeg? Langtifra.
Jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst.
Er DU større enn deg selv kanskje?